Điều khoản & Điều kiện


CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Các Điều Khoản và Điều Kiện có hiệu lực từ 18/02/2011 và thay thế các Điều khoản và Điều kiện trước đó. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ các Điều Khoản và Điều Kiện, cũng như những Điều chỉnh theo thời gian hoặc bất cứ những qui định có hiệu lực nào, thì quý khách không được phép sử dụng hoặc truy cập vào các dịch cụ của trang web.

 

1. Các Định nghĩa

Những qui định sau đây sẽ nêu rõ các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng, truy nhập và tham gia vào bất cứ dịch vụ “chơi thật” nào được cung cấp bởi FUN88.COM (những từ liên quan như “FUN88”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng ta” được coi như các yêu cầu ngữ cảnh) lúc này hay lúc khác (“Dịch vụ(các dịch vụ)”) trên và/hoặc trong địa chỉ website www.FUN88.com, và bất cứ trang web nào khác hoạt động dưới tên FUN88.COM (“Trang web(các trang web)”). Những qui định này cần được đọc kỹ cùng với luật chơi trò chơi bất kỳ (chẳng hạn, “Luật chơi cược”) có thể áp dụng, và bất cứ Điều kiện, Điều khoản nào kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy nhập vào trang web (các trang web) và Thông tin được bao hàm trong đó (cùng với “các Điều kiện và Điều khoản” này).

Cược hoặc “đặt cược” với mục đích của các Điều kiện và Điều khoản này bao gồm, không có giới hạn, đánh cược, đánh bài và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất cứ và/hoặc tất cả Dịch vụ (các Dịch vụ) được cung cấp trên web (các web);

Thiết bị (các Thiết bị) có nghĩa là bất cứ thiết bị gì được dùng để truy cập, bao gồm nhưng không bị giới hạn đối với máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, dụng cụ cầm tay được sử dụng và truy nhập vào trang web (các trang web) và tham gia Dịch vụ;

Phần mềm có nghĩa là bất cứ chương trình cho máy tính, dữ liệu hoặc bất cứ nội dung nào khác (bao gồm tất cả thông tin người dùng liên quan đến những vật kể trên) được yêu cầu cài đặt vào Thiết bị để cho phép quý khách sử dụng, truy nhập và tham gia vào các Dịch vụ vì mục đích sử dụng, truy nhập và tham gia vào các dịch vụ được kể trên tại web qua Thiết bị của quý khách; và

Cá cược thể thao có nghĩa là hệ thống trò chơi cá cược trực tuyến có khả năng truy nhập và/hoặc được cung cấp tại một phần của website có tên “Thể Thao”, và tất cả các dịch vụ liên quan cũng như các hoạt động cá cược trực tuyến.

2. Chấp nhận

Bằng cách đánh